Oppisopimuskoulutus

Voit suorittaa musiikkialan perustutkinnon oppisopimuskoulutuksena Suomen radio Tassilissa. Tämä on hyvä vaihtoehto esimerkiksi maahanmuuttajille, joiden suomenkielentaito ei ole vielä kovin hyvä ja joiden äidinkieli on esimerkiksi arabia. Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka hallitsevat hyvin jonkin instrumentin. Myös esimerkiksi perinteiset afrikkalaiset instrumentit käyvät ja meillä Suomen radio Tassilissa onkin eniten kokemusta juurikin afrikkalaisista soittimista.

Suoritettuasi musiikkialan perustutkinnon, voit toimia esimerkiksi esiintyvänä muusikkona, musiikin ohjaajana, erilaisissa musiikin tuotantotehtävissä tai muissa tehtävissä, jotka vaativat musiikkialan osaamista. Tämä tutkinto antaa sinulle hyvän mahdollisuden myös jatkaa opintojasi pidemmälle musiikkialalla.
Tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä. Tarvittaessa voit joutua suorittamaan ennen tutkinnon aloittamista valmistavan koulutuksen, jonka laajuus määräytyy tapauskohtaisesti esimerkiksi kielitaitosi mukaan. Valmistava koulutus kestää enintään kahden lukuvuoden ajan.

Oppisopimuskoulutus suoritetaan monimuoto-opiskeluna niin, että se sisältää esimerkiksi instrumenttitaitojen opetusta, lähiopetusta ryhmässä, itsenäistä opiskelua, tiimityöskentelyä, etäopiskelua sekä työssäoppimista. Koulutus sisältää instrumenttitaitojen harjoittelua, musiikin hahmottamisen harjoittelua sekä yhtye- ja orkesteritaitojen harjaannuttamista.

Oppisopimuskoulutus soveltuu nuorille ja aikuisille. Oppisopimukseen osallistuvan nuoren tulee olla kuitenkin vähintään 15-vuotias. Oppisopimuksen alkaessa työnantaja ja opiskelija laativat määräaikaisen työsopimuksen, joka sisältää kouluttamisen ammattiin kyseisellä työpaikalla Tämän lisäksi opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskeluohjelma. Työpaikalla opiskelijalle nimetään työpaikkakouluttaja, jonka tehtävänä on osallistua opintojen suunnitteluun yhdessä opiskelijan, koulutusjärjestäjän edustajan sekä opettajan kanssa. Työpaikkaohjaan tehtävänä on myös perehdyttää oppisopimusopiskelija työympäristöön sekä –tehtäviin, ohjata opiskelijaa sekä vastata hänen arvioimisestaan. Työpaikkaohjaaja toimii ikäänkuin siltana opiskelijan työpaikan ja oppilaitoksen välillä; hän on sekä yhdyshenkilö näiden kahden instanssin välillä että opiskelijan tukihenkilö. Suomen radio Tassilista löytyy useita henkilöitä, jotka ovat valmiita ja ammatillisesti päteviä toimimaan työpaikkaohjaajina.

Koulutuksen ajalta opiskelijalle maksetaan palkkaa työehtosopimuksen mukaisesti. Oppisopimuskoulutus onkin mielekäs opiskeluvaihtoehto myös siinä mielessä, ettet joudu turvautumaan opintolainaan opintojen aikana, vaikkei sinulle olisi kertynyt lainkaan säästöjä. Oppisopimuskoulutuksessa opit tekemällä monipuolisia käytännön työtehtäviä. Halutessasi voimme järjestää sinulle mahdollisuuden sisällyttää opintoihisi ulkomailla, esimerkiksi Algeriassa, suoritettava ammattiin valmentava koulutusjakso.
Jos huomaat oppisopimuskoulutuksen yhteydessä, että Suomen radio Tassili olisi mieleisesi työpaikka ja jos myös me Suomen radio Tassilin työntekijät huomaamme, että sopisit joukkoomme, pyrimme palkkaamaan sinut mahdollisuuksien mukaan sinulle sopiviin tehtäviin. Suomen radio Tassilissa tarvitaan jatkuvasti uutta henkilökuntaa, joka on perhehtynyt afrikkalaiseen ja Lähi-Idän musiikkiin, joten tässä voi olla tilaisuutesi saada koulutuksen lisäksi myös koulutuksen jälkeinen työpaikka!

Ota yhteyttä

Jos kiinnostuit oppisopimuskoulutuksen suorittamisesta Suomen radio Tassilissa, voit ottaa yhteyttä oppisopimusvastaavaamme Samir Tassiliin, jonka tavoitat puhelimitse maanantaista tiistaihin kello 8-16 välisenä aikana, keskiviikosta torstaihin kello 9-15 välisenä aikana, perjantaisin kello 9-10 välisenä aikana, lauantaisin kello 12-15 välisenä aikana sekä sunnuntaisin kello 13-15 välisenä aikana numerosta +358 4087656890. Voit myös lähettää Samirille sähköpostia osoitteella samir.tassili@tassili.fi . Samir osaa suomea, arabiaa, ranskaa ja englantia, joten voit lähettää hänelle sähköpostia näillä kielillä. Samir on asunut Suomessa jo yli 20 vuotta ja on kotoisin Algeriasta. Samir on toinen Suomen radio Tassilin perustajista.

Samir haastattelee kaikki oppisopimuskoulutuksesta kiinnostuneet ennen päätöksen tekemistä. Halukkaita oppisopimusopiskelijoita on vuosien varrella ollut paljon, muttemme valitettavasti voi ottaa koulutukseen ihan kaikkia halukkaita. Tärkeintä on oma motivaatiosi ja oma-aloitteisuutesi! Kerralla Suomen radio Tassilissa voi olla oppisopimusta suorittavia opiskelijoita maksimissaan kolme kappaletta; jos Suomen radio Tassilissa on jo maksimimäärä täytettynä, ei lisää oppisopimusopiskelijoita voi ottaa ennen näiden valmistumista. Samir osaa kertoa tilanteesta tarkemmin. Ota siis ensimmäisenä yhteyttä Samiriin kaikissa oppisopimuksen suorittamiseen liittyvissä kysymyksissä!